Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 7. jednání dne 15.12.2016

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00847/2016Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00910/2016Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00904/2016Rozpočet města pro rok 2017
4.BJ 00858/2016Rozpočtová opatření č. 93 - 95
5.BJ 00897/2016Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6.BJ 00918/2016Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2017
7.BJ 00919/2016Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2017
8.BJ 00845/2016Program na podporu studentů z nízkopříjmových rodin ve městě Český Krumlov na akademický rok 2017-2018
9.BJ 00840/2016Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2017
10.BJ 00839/2016Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2017
11.BJ 00842/2016Obecně závazná vyhláška o vymezení školských obvodů spádových mateřských škol v Českém Krumlově
12.BJ 00843/2016Obecně závazná vyhláška o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově
13.BJ 00846/2016Změna názvu organizační složky města Český Krumlov Domova pro matky s dětmi a domu na půl cesty
14.BJ 00907/2016HC Slavoj- žádost o snížení nájmu
15.BJ 00913/2016Prodej části pozemku parc.č.411/5 v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě
16.BJ 00914/2016Prodej pozemků parc.č.1061/12, 1061/33 a 1343/14 vše v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě
17.BJ 00920/2016Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu podpory materiálně technické základny sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017 na rekonstrukci zimního stadionu Český Krumlov
18.BJ 00906/2016Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Český Krumlov.
19.BJ 00848/2016Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
20.BJ 00849/2016Různé
21.BJ 00923/2016Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2017