Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 1. jednání dne 26.01.2017

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00007/2017Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00028/2017Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00029/2017Prodej části pozemku parc.č. 324/44 v k.ú. Český Krumlov
5.BJ 00008/2017Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
6.BJ 00009/2017Různé