Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 2. jednání dne 23.02.2017

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00042/2017Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00065/2017Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00086/2017Volba člena Rady města Český Krumlov a předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Český Krumlov
4.BJ 00085/2017Rozpočtové opatření č. 1
5.BJ 00097/2017Změna č.18 ÚPO Český Krumlov ZADÁNÍ
6.BJ 00087/2017Prodej části pozemku parc.č.1305/1 v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě
7.BJ 00088/2017Prodej části pozemku parc.č.1305/1 v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě
8.BJ 00089/2017Prodej části pozemku parc.č. 1340/3 v k.ú. Český Krumlov pro výstavbu nové trafostanice E.ON Distribuce, a.s.
9.BJ 00043/2017Dotazy dle § 10 Jednacího řádu
10.BJ 00044/2017Různé