Materiály k bodu jednání:
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města (BJ 00065/2017)

Úvodní strana: (NavrhBodu26804966_public.pdf)
Přehled plnění usnesení ZM č. 1 z jednání ze dne 26.1.2017 (Prehled_plneni_usneseni_ZM_c._1_z_jednani_ze_dne_26.1.2017.pdf)