Materiály k bodu jednání:
Volba člena Rady města Český Krumlov a předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Český Krumlov (BJ 00086/2017)

Úvodní strana: (NavrhBodu26874821_public.pdf)
Důvodová zpráva (ZM_c._2_z_23.2.2017_duvodova_zprava_rezignace_J._Vozabala-clen_RM-predseda_FV_ZM.doc)
Rezignace Jana Vozábala (MUCK_05656_2017_oKS_Jan_Vozabal_rezignace_na_radniho_a_predsedu_FV.pdf)