Materiály k bodu jednání:
Změna č.18 ÚPO Český Krumlov ZADÁNÍ (BJ 00097/2017)

Úvodní strana: (NavrhBodu26889129_public.pdf)
Důvodová zpráva (Priloha_c._1_Duvodova_zprava.pdf)
Návrh ZADÁNÍ změny č.18 ÚPO Český Krumlov (Priloha_c.2_Navrh_ZADANI_zmeny_c.18_UPO_C.K..pdf)
Vyhodnocení požadavků uplatněných k ZADÁNÍ (Priloha_c.3_Vyhodnoceni_pozadavku_k_ZADANI.pdf)