Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 3. jednání dne 30.03.2017

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00094/2017Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00175/2017Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00120/2017Změna zřizovací listiny Městské knihovny v Českém Krumlově
4.BJ 00119/2017Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2017 - vyhodnocení 1. výzvy
5.BJ 00149/2017Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2017
6.BJ 00176/2017Program podpory sociálních a souvisejících služeb - rozdělení dotací
7.BJ 00177/2017Projekt "Participativní rozpočet města Český Krumlov"
8.BJ 00185/2017Rozpočtové opatření č. 14
9.BJ 00182/2017Celní správa Plešivec
10.BJ 00183/2017Žádost o bezúplatný převod pozemků od JčK(přístupová komunikace heliport)
11.BJ 00184/2017Žádost o převod pozemků od ÚZSVM
12.BJ 00181/2017Žádost o bezúplatný převod lesních cest z ČR,LČR na město
13.BJ 00178/2017Žádost o zrušení předkupního práva k domu Plešivec č.p. 107
14.BJ 00180/2017Prodej části pozemku parc.č.1306/1 v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě
15.BJ 00179/2017Prodej části pozemku parc.č.1288/1 v k.ú. Český Krumlov Okresnímu soudu v Českém Krumlově
16.BJ 00095/2017Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
17.BJ 00096/2017Různé