Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 4. jednání dne 27.04.2017

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00145/2017Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00271/2017Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00260/2017Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města - Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2017
4.BJ 00273/2017Cena města Český Krumlov za rok 2016
5.BJ 00233/2017Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2016
6.BJ 00258/2017Zpráva o hospodaření města Český Krumlov k 31. 03. 2017
7.BJ 00281/2017Návrh Obecně závazné vyhlášky města Český Krumlov č.1/2017, o místních poplatcích
8.BJ 00283/2017Žádost o poskytnutí dotace (Hospic sv. Jana N. Neumanna)
9.BJ 00254/2017Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2017
10.BJ 00272/2017Vydání Změny č.15 ÚPO Český Krumlov
11.BJ 00274/2017Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě Nové Dobrkovice, na pozemku p.č. 1463/6, k.ú. Český Krumlov
12.BJ 00275/2017Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě Vyšný - Novákův Kopec, na pozemcích p.č. 148/1 a 147/2, k.ú. Vyšný
13.BJ 00277/2017Návrh na změnu RP Vyšný v lokalitě Novákův Kopec na pozemku p.č. 175/1, k.ú. Vyšný
14.BJ 00278/2017Návrh na změnu RP Vyšný v lokalitě Podhájí, na pozemku p.č. 493/88, k.ú. Vyšný
15.BJ 00279/2017Návrh na změnu RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný, na pozemcích p.č. 32/4 a 32/1, k.ú. Vyšný
16.BJ 00257/2017Darovací smlouva na bezúplatný převod pozemku pro Jihočeský kraj
17.BJ 00290/2017Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov - N.Dobrkovice-výstavba a reko. MK a IS
18.BJ 00222/2017Žádost o prodej pozemku p.p.č. 493/59 v k. ú. Vyšný
19.BJ 00267/2017Prodej pozemku p. p. č. 860/5 v k. ú. Český Krumlov
20.BJ 00266/2017Prodej pozemku p.p.č. 1103/1 v k. ú. Český Krumlov
21.BJ 00285/2017Prodej pozemku parc.č. 493/86 v k.ú. Vyšný konkrétní fyzické osobě
22.BJ 00287/2017Prodej části pozemku parc.č.348/2 v k.ú. Č. Krumlov konkrétní fyzické osobě
23.BJ 00284/2017Prodej části pozemku parc.č.1325/2 v k.ú. Český Krumlov konkrétní právnické osobě
24.BJ 00286/2017Prodej části pozemku parc.č.1500/52 v k.ú. Č. Krumlov konkrétní fyzické osobě
25.BJ 00265/2017Zrušení předkupního práva Plešivecká čp. 133
26.BJ 00288/2017Pronájem nebytových prostor Chvalšinská 242
27.BJ 00289/2017ČKRF s.r.o. - Podnikatelský plán na rok 2017
28.BJ 00146/2017Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
29.BJ 00147/2017Různé