Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 5. jednání dne 25.05.2017

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00308/2017Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00322/2017Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00373/2017Strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově (2. etapa projektu Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově)
4.BJ 00372/2017Městská knihovna v Českém Krumlově - dotace (vybavení knihovny)
5.BJ 00321/2017Žádost o povolení provozování hazardních her v lokalitě Kvítkův dvůr
6.BJ 00361/2017Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a v Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec a přidělení povinných podílů města Český Krumlov pro rok 2017.
7.BJ 00371/2017Prodej části pozemků parc.č.1651/4 a 1651/7 v k.ú. Spolí-Nové Spolí konkrétní fyzické osobě
8.BJ 00369/2017Zrušení předkupního práva Latrán čp. 36
9.BJ 00309/2017Dotazy dle § 10 Jednacího řádu
10.BJ 00310/2017Různé