Materiály k bodu jednání:
Zahájení, úvodní volby, program (BJ 00308/2017)

Úvodní strana: (NavrhBodu27634319_public.pdf)