Materiály k bodu jednání:
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu (BJ 00309/2017)

Úvodní strana: (NavrhBodu27634351_public.pdf)