Materiály k bodu jednání:
Žádost o povolení provozování hazardních her v lokalitě Kvítkův dvůr (BJ 00321/2017)

Úvodní strana: (NavrhBodu27716370_public.pdf)
Důvodová zpráva (170525_ZM_HazardKvitkuvDvur_Pril1.pdf)
Žádost - provozování hazardních her v lokalitě Kvítkův dvůr (170525_ZM_HazardKvitkuvDvur_Pril2_Zadost.pdf)