Materiály k bodu jednání:
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města (BJ 00322/2017)

Úvodní strana: (NavrhBodu27735085_public.pdf)
Přehled plnění usnesení ZM č. 4 z jednání ze dne 27.4.2017 (Prehled_plneni_usneseni_ZM_c._4_z_jednani_ze_dne_27.4.2017.pdf)