Materiály k bodu jednání:
Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a v Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec a přidělení povinných podílů města Český Krumlov pro rok 2017. (BJ 00361/2017)

Úvodní strana: (NavrhBodu27789696_public.pdf)
Důvodová zpráva (Priloha_c.1_Duvodova_zprava_MPR_a_MPZ_2017.pdf)
tabulka PR MPR Český Krumlov na rok 2017 (Priloha_c.2_tabulka_PR_MPR_2017.pdf)
tabulka PR MPZ Český Krumlov na rok 2017 (Priloha_c.3_tabukla_PR_MPZ_2017.pdf)