Materiály k bodu jednání:
Zrušení předkupního práva Latrán čp. 36 (BJ 00369/2017)

Úvodní strana: (NavrhBodu27834365_public.pdf)
Důvodová zpráva (Los_ZM_kveten_DZ.pdf)
Žádost o zrušení předkupního práva (Los_zadost.pdf)
Kupní smlouva z r. 1993 (KS_1993.pdf)