Materiály k bodu jednání:
Prodej části pozemků parc.č.1651/4 a 1651/7 v k.ú. Spolí-Nové Spolí konkrétní fyzické osobě (BJ 00371/2017)

Úvodní strana: (NavrhBodu27850092_public.pdf)
veřejná anonymizovaná (Tv_ZM2017-upr.pdf)