Materiály k bodu jednání:
Městská knihovna v Českém Krumlově - dotace (vybavení knihovny) (BJ 00372/2017)

Úvodní strana: (NavrhBodu27852227_public.pdf)
Důvodová zpráva (1_Duvodova_zprava_Mestska_knihovna_dotace_vybaveni.pdf)
Žádost o dotaci (2_Mestska_knihovna_Zadost_o_dotaci.pdf)
Žádost o dotaci - formulář (3_Zadost_knihovna_anonymizovany_dokument.pdf)
Zřizovací listina (pouze elektronicky) (4_Zrizovaci_listina.pdf)