Materiály k bodu jednání:
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově (2. etapa projektu Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově) (BJ 00373/2017)

Úvodní strana: (NavrhBodu27852564_public.pdf)
Důvodová zpráva (1_Duvodova_zprava_2_etapa_projektu_Analyza_rozvoje_a_strategie_CR_v_CK.pdf)
Stanovisko jednatele Českokrumlovského rozvojového fondu (2_Stanovisko_jednatele_ke_Strategii_rozvoje_cestovniho_ruchu_Ceskeho_Krumlova_VH_RM.pdf)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Českého Krumlova (pouze elektronicky) (3_Strategie_rozvoje_cestovniho_ruchu_CK.pdf)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Českého Krumlova - implementační část (pouze elektronicky) (4_Strategie_rozvoje_cestovniho_ruchu_CK_Implementacni_cast.pdf)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Českého Krumlova - mapa strategie (pouze elektronicky) (5_Strategie_rozvoje_cestovniho_ruchu_CK_Mapa_strategie.pdf)