Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 6. jednání dne 29.06.2017

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00357/2017Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00407/2017Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00469/2017Strategie cestovního ruchu v Českém Krumlově (2. etapa projektu Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově) - materiál bude k dispozici elektronicky 23. 6. 2017
4.BJ 00409/2017Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO v roce 2016
5.BJ 00362/2017Rozpočtová opatření č. 40, 49 - 51
6.BJ 00467/2017Volba přísedícího Okresního soudu v Českém Krumlově
7.BJ 00432/2017Darovací smlouva na bezúplatný převod pozemku pro Jihočeský kraj
8.BJ 00463/2017Návrh majetkoprávního vypořádání části komunikace Křížová hora
9.BJ 00465/2017Návrh majetkoprávního vypořádání s vlastníkem nem. Plešivec čp 74
10.BJ 00459/2017Prodej části pozemku parc.č.481/2 v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě
11.BJ 00464/2017Prodej části pozemku parc.č.1288/1 v k.ú. Český Krumlov Okresnímu soudu v Českém Krumlově
12.BJ 00466/2017Pronájem pozemku po dobu stavby a následný prodej části pozemku parc.č.810/2 v k.ú. Český Krumlov podílovým spoluvlastníkům bytového domu Nádražní Předměstí č.p. 121,122 v Českém Krumlově
13.BJ 00460/2017Pronájem pozemku po dobu stavby a následný prodej části pozemku parc.č.660/7 v k.ú. Vyšný konkrétní právnické osobě
14.BJ 00405/2017Zrušení OZV č. 4/1993 o průvodcovské službě
15.BJ 00358/2017Dotazy dle § 10 Jednacího řádu
16.BJ 00359/2017Různé