Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města, 7. jednání dne 31.08.2017

PořadíČíslo materiáluNázev
1.BJ 00482/2017Zahájení, úvodní volby, program
2.BJ 00515/2017Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.BJ 00542/2017Rozbor hospodaření města k 31. 07. 2017
4.BJ 00543/2017Rozpočtové opatření č. 78, 85, 86
5.BJ 00578/2017Rozpočtové opatření č.80 - vyúčtování dotace na provoz areálu Klášterů v Českém Krumlově
6.BJ 00575/2017Střednědobý výhled rozpočtu města Český Krumlov pro roky 2018-2020
7.BJ 00545/2017Žádost o navýšení příspěvku Městské knihovně v Českém Krumlově
8.BJ 00511/2017Poskytnutí neinvestiční dotace CPDM o.p.s.
9.BJ 00569/2017Žádost o poskytnutí dotace (Domy s pečovatelskou službou o.p.s.)
10.BJ 00572/2017Prodej části pozemku parc.č.1288/10 v k.ú. Český Krumlov konkrétní fyzické osobě
11.BJ 00579/2017Prodej pozemku p.p.č. 1185/13 v k. ú. Český Krumlov obci Větřní
12.BJ 00581/2017Majetkové vypořádání - reko MK U Nových domovů
13.BJ 00582/2017Majetkoprávní vypořádání s vlastníkem nem. Plešivec čp. 74
14.BJ 00571/2017Elektronizace materiálů pro zasedání zastupitelstva
15.BJ 00483/2017Dotazy dle § 10 Jednacího řádu
16.BJ 00484/2017Různé